Személyvédelem és testőr szolgálat a múltban

Az 1740-es években felvetették a gondolatot az országgyűlésben, hogy az ifjú királynőnek, Mária Teréziának a védelmére felállítsák a királyi testőrgárdát. A személyvédelem és testőrgárda 1760-ban alakult hivatalossá. A vármegyék maguk jelölték ki azokat az ifjú nemeseket, akiket érdemesnek tartottak rá. a gárdát három dandárra osztották, egyenként negyven fővel. Feladatuk volt gondoskodni a királyi udvar és környezete biztonságáról. Ha királyi család egy tagja vidékre, vagy külföldre utazott, egy testőr különítmény kísérte. A császári ház tagjainak csökkenésével csökkent a testőrség száma is. II. Ferenc 1795-ben megemelte a testőrök számát tíz fővel. Ekkor rendeződött a testőrsége rendfokozatának kérdése is. 1809-ben már csak hat testőr maradt a király személye körüli szolgálatra. 1848 után sokan léptek be a honvédseregbe. 1849-ben a királyi csendőrtestőrség foglalta el a testőrség bécsi palotáját és királyi rendelet oszlatta fel a testőrséget. Az intézmény történetét levéltári dokumentumok, kimutatások a működéséről őrzik.