Archives január 2016

Páramentesítő az egészséges levegőért

Mindenkinek a legfontosabb az egészsége. Ezért igyekszünk a legmegfelelőbb környezetet megteremteni magunknak és a családunknak. Az egészséges levegő életfeltétel az emberi léthez. Ha túl párás, vagy túlzottan száraz a minket körülvevő levegő, egészségtelen a számunkra. A külső levegőt nem tudjuk befolyásolni nedvességtartalom szempontjából, de a lakásunkét igen. Ha lecsapódik a nedvesség az ablakokon főzéskor a konyhában, akkor bekapcsoljuk a páraelszívót, vagy ablakot nyitunk. Ha túlzottan száraz a levegő a hálószobában, nem tudunk nyugodtan aludni, mert kiszárad a torkunk és köhögni fogunk. Fáradtan, fejfájással ébredhetünk. A folyamatosan párás helyiségekben penészlerakódás lehet, ami szintén az egészségünket károsítja. Ezért páramentesítő, vagy páraelszívó berendezést használhatunk. Ilyen lehet a konyha, ahol főzünk, és a fürdőszoba, ahol a zuhanyozás okoz nagy páratartalmat. Ettől a párától megpenészedhetnek a sarkok, a csempék közötti fugák. Ezt el lehet kerülni a páramentesítő készülékekkel.

Személyvédelem és testőr szolgálat a múltban

Az 1740-es években felvetették a gondolatot az országgyűlésben, hogy az ifjú királynőnek, Mária Teréziának a védelmére felállítsák a királyi testőrgárdát. A személyvédelem és testőrgárda 1760-ban alakult hivatalossá. A vármegyék maguk jelölték ki azokat az ifjú nemeseket, akiket érdemesnek tartottak rá. a gárdát három dandárra osztották, egyenként negyven fővel. Feladatuk volt gondoskodni a királyi udvar és környezete biztonságáról. Ha királyi család egy tagja vidékre, vagy külföldre utazott, egy testőr különítmény kísérte. A császári ház tagjainak csökkenésével csökkent a testőrség száma is. II. Ferenc 1795-ben megemelte a testőrök számát tíz fővel. Ekkor rendeződött a testőrsége rendfokozatának kérdése is. 1809-ben már csak hat testőr maradt a király személye körüli szolgálatra. 1848 után sokan léptek be a honvédseregbe. 1849-ben a királyi csendőrtestőrség foglalta el a testőrség bécsi palotáját és királyi rendelet oszlatta fel a testőrséget. Az intézmény történetét levéltári dokumentumok, kimutatások a működéséről őrzik.

Tűzvédelmi szakvizsga előadóknak

Ha tűzvédelmi előadói képesítést szeretne szerezni, részt kell vennie az előadói tanfolyamon és modulzáró vizsgája után jelentkeznie kell szakvizsgára. A tűzvédelmi előadói szakképesítés óraszámát az új jogszabály háromszáz-négyszáz órában írja elő. Tűzvédelmi előadó csak tűzvédelmi szakvizsga előadói bizonyítvánnyal tarthat előadásokat. A tanfolyam OKJ-s szakképesítés. A tanfolyam elvégzésével képessé válnak a résztvevők elemezni és értékelni a terület tűzvédelmi helyzetét, elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást és tűzriadó tervet, tűzvédelmi oktatást tartani, gyakorlatokat szervezni, kapcsolatot tartani a munkavállalókkal és a szervezetekkel. Vizsgát az tehet, aki részt vett a szakképesítő vizsga előkészítő tanfolyamon, személyesen, vagy online oktatásban, és megszerzett ismeretei alapján jelentkezik a modulzáró vizsgára. A sikeres modulzáró vizsga után jelentkezhet az OKJ-s szakképesítést adó vizsgára. Ha az igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, előadásokat tarthat munkahelyeken, végeknél a vezetőknek és alkalmazottaknak, oktatási és felsőoktatási intézményekben.